Binnenkort online

Heritage Europe is een internationale website voor de verkoop en verhuur van uitsluitend monumentale gebouwen en gebouwen met een bijzondere uitstraling of historie. Dit zijn o.a. Kastelen, Landgoederen, Molens, Buitenplaatsen, Watertorens, Kerkgebouwen, Kloosters, Theaters, Stations, Watergemalen, Forten , Schoolgebouwen, Sanatoria ,Kazernes, Ziekenhuizen, Postkantoren, Zwembaden of Badhuizen , Bunkers, Monumentale Boerderijen, Monumentale tuinen met theehuizen, Begraafplaatsen, Uitvaartcentra en ander bijzonder vastgoed.

Wilt u uw monumentale pand of heel bijzonder pand verhuren of verkopen? Meld het dan aan op deze website !

Heritage Europe heeft contacten met beleggers, investeerders, projectontwikkelaars en eindgebruikers alsmede Stichtingen voor het behoud van Monumentaal Erfgoed.

Contact opnemen

Soon online

Heritage Europe is an International Website where you can buy or rent monumental buildings or buildings with a special appearance or story. Such as Castles, Estates, Windmills, Watertowers, Churches, Monasteries, Theatres, Stations, Schoolbuildings, Hospitals, Postal offices, Swimming pools, Monumental Farms, Bathhouses, Barracks, Cemeteries and other special Real Estate.

Do you wish to sell or rent such Real Estate? Register your object on our website!

Heritage Europe has an extensive network of investors, project developers, foundations, network organisations and end users for the conservation of Monumental Heritage.

Contact us